January 27, 2020

Só kan jy ontslae raak van jou leesbril

SÓ KAN JY ONTSLAE RAAK VAN JOU LEESBRIL Met die jongste tegnologie beskikbaar, is dit nou ook moontlik om multifokale lense in jou oog te plaas […]
January 27, 2020

Dís die rede vir lensinplanting tydens ’n katarakprosedure

DÍS DIE REDE VIR LENSINPLANTING TYDENS ’N KATARAKPROSEDURE n Katarak ontstaan wanneer die natuur- like lens in jou oog met ouderdom hard en vaal word. Die […]
January 27, 2020

Nuwe behandeling vir gloukoom maak dié oogsiekte draagliker

NUWE BEHANDELING VIR GLOUKOOM MAAK DIÉ OOGSIEKTE DRAAGLIKER Gloukoom word hoofsaaklik veroorsaak deur verhoging in die drukking binne jou oog en dit kan tot blindheid lei. […]
January 24, 2020

Dít is die nadelige uitwerking wat diabetes op jou oë kan hê

DÍT IS DIE NADELIGE UITWERKING WAT DIABETES OP JOU OË KAN HÊ ’n oftalmoloog in Bellville, beantwoord twee vrae oor die uitwerking van diabetes op jou […]
January 10, 2020

Lensvervanging of oog laser behandeling vir brilonafhanklikheid

KAN LASER BEHANDELING OP ENIGE OUDERDOM GEDOEN WORD? Laser behandeling is ’n baie veilige en akkurate metode om brilonafhanklikheid te verseker. Die metode waarop die prosedure […]
January 10, 2020

Cataract Questions

Dr. Frikkie Hartog is an ophthalmologist in private practice, specialising in cataract and refractive surgery. He will discuss the very commonly performed cataract procedure as well as the questions often posed to him.
January 10, 2020

Algemene vrae en misopvattings oor katarak prosedure

Die katarak prosedure is die mees algemene oorplantings prosedure wêreldwyd, maar ten spyte hiervan bestaan daar steeds baie onduidelikheid by pasiënte.
January 10, 2020

Hoe word ons oë aangetas deur ouderdom?

Ouderdom het ’n betekenisvolle invloed op ons oë en gevolglik ook ons visie. Die twee mees algemene toestande wat die visie van ’n ouer persoon aantas […]
January 10, 2020

Raak onstlae van jou leesbril

’n Multifokale lens kan tydens ’n katarak operasie in die oog geplaas word om sodoende volkome brilonafhanklikheid te verseker. Die natuurlike lens van die oog kan […]
REQUEST AN APPOINTMENT